You are here:

Szkoła policealna – Katowice

Szkoła policealna – Katowice
1 vote, 2.00 avg. rating (57% score)

Szkoła policealna (5)Technik archiwista to osoba, która posiada wiedzę z zakresu zakładania, organizowania oraz prowadzenia archiwum zakładowego. Potrafi gromadzić, przechowywać i udostępniać archiwalne zasoby, a także ich opracowania. Absolwent szkoły policealnej o tym kierunku posiada umiejętności pozwalające klasyfikować i kwalifikować dokumentację archiwalną, opracowywać inwentarz książkowy, a także obsługiwać specjalny program komputerowy informacji archiwalnej. Oprócz tego absolwent umie sprawnie i fachowo wykonywać zabezpieczanie i popularyzację dokumentów oraz zarządzać nimi w kancelariach, urzędach innych jednostkach administracyjnych. Technik archiwista musi także posiadać szeroką wiedzę z zakresu przepisów dotyczących informacji chronionych prawem, a także znać przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej z zakresu usług archiwalnych. Perspektywy zatrudnienia dla absolwenta szkoły policealnej o tym kierunku to między innymi  w państwowych lub niepaństwowych archiwach oraz wszystkich instytucjach, gdzie istnieje archiwizacja dokumentów, tj. w muzeach, bankach, szpitalach, sądach, kancelariach prawnych i notarialnych.

………
- walidacja metod analitycznych
- szkolenia iso 22000
- Fotoprzekaźnik Sick
- wzorcowanie suwmiarek
- Rysunek Techniczny Maszynowy i Komputerowy Zapis Konstrukcji
- pomoc medyczna helper rozmówki
- Badania i pomiary w elektroenergetyce Orlik
- Vademecum elektryka Poradnik elektryka
- hologram els poznań
- hologram na els

Ciekawe artykuły o nauce i szkole:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top